محل تبلیغات شما
تحقیق-بررسي-تاثير-اتوماسيون-اداري-بر-بهبود-تصميم-گيري-مديران-استانداري-و-حوزه-ستادي
تحقیق بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 106
حجم فایل: 799 کیلوبایت
قیمت: 5700 تومانتوضیحات:تحقیق بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم
گيري مديران استانداري و حوزه ستادي، در قالب فایل
word و در حجم 106 صفحه. 

چكيده:

مادرعصري زندگي مي كنيم كه
عصر شگفت انگيز دانش و اطلاعات، عصرشتاب غيرقابل باور فناوري و خلاقيت است. با
عموميت يافتن سريع دسترسي به كامپيوتر ها و تكنولوژي اطلاعاتي و رسانه هاي پيشرفته
هيچ كشوري نمي تواند اقتصاد قرن بيست و يكمي را بدون زيرساخت الكترونيكي قرن بيست
و يكمي اداره كند. يكي از فاكتورهاي مهم در تصميم گيري مديران اطلاعات است. داشتن اطلاعات
دقيق ، صحيح و بهنگام باعث بالا رفتن سرعت تصميم گيري شده و جلوي اتخاذ بسياري از
تصميمات نادرست را خواهد گرفت.طي
ساليان اخير موج استفاده و بهره گيري از سيستمهاي اتوماسيون اداري كشور
ما را فراگرفته است و بسياري از سازمانها، تمايل زيادي براي بهره گيري و استفاده از
اين سيستمها از خود نشان مي دهند و حاضرند مبالغ كلاني را جهت استقرار و بكارگيري
اين سيستمها صرف نمايند، اما بايد بررسي نمود كه چنين سيستمها ي اطلاعاتي تاچه
اندازه توانسته به مديران سازمانها در  بهبود تصميم گيري  كمك
نمايد و آيا توانسته چنين سيستمهايي انتظارات مديران را در تصميم گيري ها براورده
نمايد.
هدف اصلي از اين تحقيق بررسي اثرات سيستم
اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران(استانداري گيلان و حوزه ستادي) مي
باشد و شامل اهداف فرعي مانند شناسايي يك سيستم اتوماسيون جامع اداري مناسب جهت
اطلاع رساني به مديران، بررسي و تجزيه و تحليل آثار و نتايج حاصل از سيستم اتوماسيون
اداري بر تصميم گيري مديران، بررسي و شناسايي عوامل موثر بر موفقيت سيستم اتوماسيون
اداري از نظر تامين اطلاعات مناسب نظير صحت، دقت، بهنگام بودن و اقتصادي بودن،
 بررسي اثرات اتوماسيون اداري بر بهبود فرآيند تصميم
گيري مديران، ارائه راهکار برای بهبود عملکرد سیستم اتوماسیون جهت بهره برداری
 مي
باشد. سيستم اتوماسيون اداري كه با مشخصه هايي مانند تعداد نامه هاي صادره ، تعداد
نامه هاي وارده، ادراك، ساعات استفاده به عنوان متغير مستقل و بهبود
تصميم گيري مديران با مشخصه هايي مانند صحت، دقت، اقتصادي بودن، به هنگام بودن به
عنوان متغير وابسته مطرح مي باشد.روش تحقيق علي–مقايسه اي
مي باشد و
نتايج حاصل از تحقيق
نشان داد كه سیستم اتوماسیون بر افزایش صحت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد.
سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد. سیستم
اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر
اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد و
شواهدي بر رد فرضيه هاي چهارگانه  مذكور وجود نداشت.پيشنهاد مي گردد مبانی مفهومی اتوماسیون اداری، در فراگیر ترین شکل خود
در ادارات دولتی و در یک قالب مبتنی بر توسعه فرهنگ سازمانی، به کارکنان آموزش
داده شود و با توجه به تهای کلی دولت در زمینه ایجاد دولت الکترونیک و
اتوماسیون اداری که به آن پرداخته شده است. برای تحقیق وسیع در سطح ملی در این
زمینه، آماتور از تیم محقق متخصص دارای امکانات تحققاتی وسیع و اساتید مجرب
دانشگاه یا همکاری شرکت های متخصص اتوماسیون اداری استفاده شود. فهرست مطالب:چکیدهفصل اول : کلیات تحقیق1-1     
مقدمه2-1     
تبیین
موضوع تحقیق3-1     
اهمیت
و ضرورت تحقیق4-1
اهداف تحقیق1-4-1اهداف اصلی تحقیق2-4-1اهداف فرعی تحقیق5-1 سوالات تحقیق1-5-1سوالات اصلی2-5-1سوالات فرعی6-1 تبیین فرضیه های تحقیق7-1 متغیر های تحقیق8-1 تعریف عملیاتی متغیرهاخلاصه فصلفصل دوم : ادبیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیقمقدمه1-2     
تصمیم
گیری در سازمانها2-2     
مدیریت
در قرن 213-2 نقش استراتژیک اطلاعات4-2 روش سیستمها و دیدگاه سیستمی5-2 چرخه حیات سيستم6-2 اطلاعات7-2 اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی8-2 سیستم های اطلاعاتي9-2 طرح ریزی سیستم های اطلاعاتی10-2 سیستم های اطلاعاتی عمودی11-2 تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی12-2 کاربردتکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی13-2 طرح ریزی سازمان14-2 سیستم های اطلاعاتی و رایانه ها15-2 کاربرد سیستم های اطلاعاتی رایانه محور16-2 مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی17- 2سیستم های اطلاعاتی مدیریت- 2سیستم اطلاعات مدیریت19-2 سیستم های اطلاعاتی سازمانی20-2 سیستم های میان سازمانی21-2 سیستم های پشتیبانی تصمیم22-2 سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری23-2
سیستم های پشتیبانی  تصمیمات گروهی24-2 سیستم پردازش معاملات25-2 هوش مصنوعی26-2 سیستمهای اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی27-2 سیستم کارکنان دانشی28-2 سیستم های پشتیبانی مدیران ارشد29-2 سیستم های پشتیبانی عملیاتي30-2 سیستم گزارشات مدیریت31-2 ویژگیهای سیستم گزارشات مدیریت32-2 نقش فناوری اطلاعات در سازمان33-2 طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی34-2اتوماسیون  اداری35-2 مزایا و معایب اتوماسیون اداری36-2ارگونومی در مکانیزاسیون اداری37-2 بار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری38-2 مجموعه نرم افزار های اتوماسیون39-2 دستیابی به تعریفی بنیادین40-2 سیستم های اطلاعاتی اتوماسیون اداری41-2 نمونه کربرد های سیستم اتوماسیون اداری42-2 سیستم های طلاعاتی اتوماسیون اداری43-2 نکات برجسته درباره اتوماسیون و بهسازی
روشهای کار44-2 خود کار سازی45-2 ضرورت تفکر برای آینده46-2 بهبود کار و اتوماسیون47-2 تحقق دولت الکترونیک در ایران48-2 اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی49-2 اتوماسیون فعالیتهای عمومی50-2 مزایای دولت الکترونیکی51-2 نقد و بررسی تحقیقات انجام شدهخلاصه فصلفصل سوم: روش اجرایی تحقیق 1-3
مقدمه2-3 روش تحقیق3-3 جامعه آمار و حجم نمونه مورد تحقیق4-3 نمونه و نمونه گیری5-3 برآورد حجم نمونه6-3 معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات1-6-3 مصاحبه2-6-3 
پرسشنامه7-3 روایی و پایایی پرسشنامه8-3 خلاصه فصلفصل چهارم: تجزیه و تحلیل آمار داده های تحقیق1-4 مقدمه2-4 
داده3-4 
اطلاعات4-4 سیستم های پردازش5-4 تجزیه و تحلیل داده ها6-4 جامعه آماری تحقیقتجزیه و تحلیل اطلاعاتفصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهاد ها و محدودیت
هامقدمه2-5 نتایج تحقیق3-5 پیشنهاداتمحدودیت 
هافهرست منابع و ماخذمنابع فارسیمنابع انگلیسی
در صورت نیاز به مشاوره در خصوص تدوین پروپوزال و پایان نامه می
تواهای ,سیستم ,اتوماسیون ,تحقیق ,اطلاعاتی ,گيري ,سیستم های ,2 سیستم ,های اطلاعاتی ,تصميم گيري ,اتوماسيون اداري ,گیری مدیران تاثیر ,تحقیق بررسي تاثير ,گيري مديران استانداري ,تاثير اتوماسيون اداريمنبع

پاورپوینت سیستم های خبره

پاورپوینت (تحقیق) تبیین مدیریت دانش و رابطه آن با اثر بخشی سازمانی

پاورپوینت خوشه بندی فازی

تحقیق ارائه مدل بهبود كيفيت خدمات در صنايع تكنولوژي اطلاعات با استفاده از QFD، منطق فازی و ...

جزوه حسابداری بانکی

پرسشنامه استاندارد انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام

تحقیق ارزیابی عملکرد به روش ترکیبی AHP،BSC و TOPSIS

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما
موسسه خیریه سگال

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
مقالات ازدواج به سبک شیدایی لایسنس نود 32، یوزرنیم و پسورد نود32، جدیدترین آپدیت نود32 رایگان امروز Reza Modiri ARTWORKS animtoon داستان های من و علاقم انجام حسابرسی مستقل الهه فاخته مدیریت بدن اپلیکیشن اندروید کسب_درآمد_ازسایتها